Grandi Fiori - Ibride di Tea

Freedom® Dicjam (P.Dickson, U.K 1984) H.t

 9.00 16.00

Grandi Fiori - Ibride di Tea

Indigoletta (Van de Laak, NL, 1981) Ht CL

 11.00 25.00

Grandi Fiori - Ibride di Tea

Marisa® (Zanmari, R.Zandri 2015)

 9.00 25.00

Rosai Rampicanti Climber

Millamy® Dallamy (Novaspina 2016)

 11.00 25.00
 9.00 25.00