11.00 25.00

Grandi Fiori - Ibride di Tea

Geffel (N.Pironti-Zandri) Ht

 9.00 25.00

Grandi Fiori - Ibride di Tea

Karen Blixen® POUlari (Poulsen, 1990) Ht

 9.00 25.00

Grandi Fiori - Ibride di Tea

Jardiniero Ortiz (Simon Dot, Spain, 1969)

 9.00 25.00

Grandi Fiori - Ibride di Tea

Marisa® (Zanmari, R.Zandri 2015)

 9.50 25.00

Grandi Fiori - Ibride di Tea

Mister Lincoln (Swim & Weeks U.S.A, 1964)

 9.00 25.00

Grandi Fiori - Ibride di Tea

Senegal (C.Mallerin, 1944) h.te

 11.00 25.00

Grandi Fiori - Ibride di Tea

Freedom® Dicjam (P.Dickson, U.K 1984) H.t

 9.50 16.00